Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

De wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Veel opdrachtgevers en zzp’ers verkeren in een hoge mate van onzekerheid over de gevolgen.

Vaak ligt tussen het tekenen van de koopovereenkomst en het bezoek aan de notaris een aantal weken of maanden. In die periode loopt u het risico dat er beslag wordt gelegd op de woning die u heeft gekocht, bijvoorbeeld omdat de verkoper van de woning nog een geldbedrag verschuldigd is aan de beslaglegger.

Get Aggregated RSS

Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling

Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt.