Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Een bestuurder van een vennootschap kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor schade die crediteuren van de vennootschap lijden als gevolg van dit handelen.

Afspraken tussen een werkgever en werknemer leggen we doorgaans vast in een arbeidsovereenkomst. Het komt regelmatig voor dat er ook in een personeelsreglement afspraken vastliggen.

Get Aggregated RSS

Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven

Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.