Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

In het faillissement van MBR B.V. heeft het insolventieteam van BENK Advocaten binnen twee weken een volledige doorstart bereikt. In de tussentijd is de fabriek operationeel gebleven en zijn opdrachten gewoon uitgevoerd. Een mooi succes, waardoor ook een substantieel deel van de schulden van de failliete vennootschap kan worden betaald!

 

Lees hier het nieuwsbericht over de doorstart.

Vaak ontstaat er in het kader van een scheiding een geschil over wie in de echtelijke woning mag blijven wonen tot de woning kan worden toebedeeld aan een van de echtgenoten of deze moet worden verkocht. Wanneer de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn, blijven zij beiden verantwoordelijk voor de betaling van de eigenaarslasten van de woning.