Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Het winnen of verliezen van een rechtszaak komt grotendeels aan op het kunnen leveren van bewijs. U kunt wel gelijk hebben, maar als u bepaalde feiten die u moet bewijzen niet kunt aantonen, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk stelt.

In het kredietverkeer heeft de borgtocht naast hypotheekrechten en pandrechten een belangrijke functie als zekerheid voor de kredietverstrekker/schuldeiser. Een derde verbindt zich dan als borg tegenover de kredietverstrekker/crediteur voor de schuld van een ander – de kredietnemer/debiteur – en verplicht zich deze na te zullen komen als deze debiteur verzaakt. Ten onrechte krijgen borgtochten weinig aandacht bij het aangaan van kredietovereenkomsten..

Aan alles komt ooit een einde. Zo ook aan de mogelijkheid tot het instellen van (rechts)vorderingen.  U kunt een vordering instellen totdat het recht daartoe is verjaard of vervallen. Wanneer zo’n verjarings- of vervaltermijn verlopen is kan de schuldeiser een vordering niet meer verhalen op de schuldenaar.