Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Als een ondernemer wil stoppen met zijn vennootschap dan geldt als uitgangspunt dat de vennootschap wordt ontbonden met aanstelling van een vereffenaar. In beginsel is dit de oud-bestuurder.