Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Een constructie met een minnelijk bestuurder kan eenvoudig leiden tot misbruik. Het is immers een rechtspersoon die formeel bestuurder is en die in het geval van een gedraging die leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid de klappen opvangt.

 

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is aangekondigd dat de Wet DBA zal worden vervangen. De Wet DBA was bedoeld om meer helderheid te verschaffen maar heeft juist het tegendeel teweeg gebracht.

Get Aggregated RSS

Oordeel dat sprake is van schuldeisersverzuim, en dus geen dwangsommen zijn verbeurd, is aan de executierechter

De schuldenaar kan gedurende het verzuim van zijn schuldeiser geen dwangsommen verbeuren. Het oordeel dat zodanige situatie zich voordoet, is aan de executierechter.