Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Als een ondernemer wil stoppen met zijn vennootschap dan geldt als uitgangspunt dat de vennootschap wordt ontbonden met aanstelling van een vereffenaar. In beginsel is dit de oud-bestuurder.

In het faillissement van  Athlete.nl BV, hebben veel partijen interesse getoond in overname van de onderneming, danwel een deel daarvan. De curator heeft van diverse gegadigden vragen ontvangen, gericht en zeer uitvoerige, met betrekking tot onder meer de (aard van de) onderneming, de administratie, online data en materiële activa.