Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

De afgelopen week zond minister Koolmees van Sociale Zaken de Wet arbeidsmarkt in balans (kortweg Wab) naar de Tweede Kamer. De minister komt met maatregelen die de verschillen tussen vast en flexwerk moeten verkleinen en wil diverse wetten aanpassen. Met de maatregelen wil hij de ongelijkheid in de arbeidsmarkt wegnemen.

Het winnen of verliezen van een rechtszaak komt grotendeels aan op het kunnen leveren van bewijs. U kunt wel gelijk hebben, maar als u bepaalde feiten die u moet bewijzen niet kunt aantonen, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk stelt.

In het kredietverkeer heeft de borgtocht naast hypotheekrechten en pandrechten een belangrijke functie als zekerheid voor de kredietverstrekker/schuldeiser. Een derde verbindt zich dan als borg tegenover de kredietverstrekker/crediteur voor de schuld van een ander – de kredietnemer/debiteur – en verplicht zich deze na te zullen komen als deze debiteur verzaakt. Ten onrechte krijgen borgtochten weinig aandacht bij het aangaan van kredietovereenkomsten..