Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Er is in een enkel geval mogelijkheid tot herroeping.

Het intrekken van de 403-verklaring heeft concreet tot gevolg dat schikkingen die worden getroffen door de NAM, met de gedupeerden of met de Staat, sinds de intrekking niet meer verhaald kunnen worden op de Shell.

Als een werknemer een fout maakt waardoor schade ontstaat bij een ander, kan het zijn dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is.