https://1baiser.com
Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Tegenwoordig kan niemand er meer omheen: iedereen heeft wel eens gehoord van of zelfs gebruik gemaakt van het platform Airbnb. Dit platform biedt woningeigenaren over de hele wereld de mogelijkheid om hun woning tijdelijk te verhuren aan reizigers en toeristen, op momenten dat zij zelf de woning niet gebruiken. Op deze manier kan de woning optimaal worden benut en het levert bovendien ook nog een mooi zakcentje op.

Het afgelopen decennium is er in Nederland veel belangstelling geweest voor de zogeheten pre-pack (pre-packaged insolvency sale). Deze uit de Angelsaksische wereld overgewaaide procedure is erop gericht een curator in faillissement sneller maatregelen te kunnen laten nemen, doordat deze in de periode voor het faillissement als beoogd curator al wordt geïnformeerd over de situatie waarin de onderneming zich bevindt. Dit maakt het vaak gemakkelijker en efficiënter om uit faillissement een doorstart te realiseren. In Nederland kent deze “stille voorbereidingsfase” echter geen wettelijke grondslag.

Wanneer een onderneming in zwaar weer terecht komt wordt veel gevraagd van de bestuurder. De liquiditeiten zijn onvoldoende om alle crediteuren tijdig te voldoen. Er moeten keuzes gemaakt worden over vraagstukken als, welke crediteuren worden wel en welke crediteuren worden niet betaald. Ondertussen gaan de bedrijfsactiviteiten door en wordt gezocht naar mogelijkheden om omzet te verhogen en kosten te reduceren om zo uit het zware weer te navigeren.

Escort Belek