Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

In een brief aan de Tweede Kamer van 1 juni jl. heeft Staatssecretaris te kennen gegeven dat deze termijn wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. 

In september 2016 berichtten wij u over de vragen die naar voren kwamen met betrekking tot het in rekening brengen van incassokosten.

Get Aggregated RSS

Vereenvoudiging stelsel griffierechten leidt niet tot gewenste effecten

De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie zorgde onder meer voor minder handelszaken .