Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Vaak ontstaat er in het kader van een scheiding een geschil over wie in de echtelijke woning mag blijven wonen tot de woning kan worden toebedeeld aan een van de echtgenoten of deze moet worden verkocht. Wanneer de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn, blijven zij beiden verantwoordelijk voor de betaling van de eigenaarslasten van de woning.

Indien u tot de ontdekking komt dat de aan u te betalen alimentatie in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, dan kunt u met terugwerkende kracht alsnog de achterstallige alimentatie ten gevolge van het niet indexeren vorderen. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat u uw ex-partner hiervan (schriftelijk) in kennis heeft gesteld; het recht op het innen van achterstallige alimentatie verjaart na een periode van vijf jaar.