https://1baiser.com
Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Als een werknemer ziek is, ontstaat daarmee een heel scala aan verplichtingen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Eén van de verplichtingen voor de werkgever is dat hij in beginsel verplicht is om het loon door te betalen. Eén van de verplichtingen voor de werknemer is dat hij zich moet houden aan diverse re-integratieverplichtingen. Al langere tijd was het de vraag of de werknemer het recht heeft om de nakoming van zijn/haar re-integratieverplichtingen op te schorten wanneer de werkgever het loon niet meer betaalt.

Wanneer een werknemer wordt ontslagen heeft hij doorgaans recht op een transitievergoeding. De wet regelt de transitievergoeding echter enkel voor de situatie dat een arbeidsovereenkomst geheel wordt opgezegd. Hoe zit het met de transitievergoeding als er sprake is van urenvermindering en de werknemer dus gedeeltelijk wordt ontslagen? En is de vergoeding ook verschuldigd als het salaris aanzienlijk vermindert door een functiewijziging? Op deze twee vragen is in de rechtspraak inmiddels antwoord gegeven.

Een werknemer in dienst bij International Card Services B.V. (hierna: ICS) heeft het wel heel bont gemaakt. ICS is marktleider in het uitgeven van creditcards. Via een anonieme melding komt ICS erachter dat een werknemer de gegevens van overleden of in het buitenland verblijvende kaarthouders gebruikt om een creditcard uit te geven op een ander adres en deze vervolgens ‘leeg te trekken’. In totaal is een bedrag van €24.590 opgenomen.

Escort Belek