Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Indien u tot de ontdekking komt dat de aan u te betalen alimentatie in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, dan kunt u met terugwerkende kracht alsnog de achterstallige alimentatie ten gevolge van het niet indexeren vorderen. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat u uw ex-partner hiervan (schriftelijk) in kennis heeft gesteld; het recht op het innen van achterstallige alimentatie verjaart na een periode van vijf jaar.

De afgelopen week zond minister Koolmees van Sociale Zaken de Wet arbeidsmarkt in balans (kortweg Wab) naar de Tweede Kamer. De minister komt met maatregelen die de verschillen tussen vast en flexwerk moeten verkleinen en wil diverse wetten aanpassen. Met de maatregelen wil hij de ongelijkheid in de arbeidsmarkt wegnemen.